Bilen ett nödvändigt ont?

Är det verkligen nödvändigt med bil? Ja, den frågan kan man nog ställa sig i bland. Nödvändig är den ju för vissa. Men absolut inte för alla. Är man inte i behov av den utan kan cykla, gå eller åka kommunalt så är det ju helt klart bästa lösningen.

I slutändan är det individuellt huruvida man behöver använda bil eller inte, och med dagens miljötänk så börjar bilarna bli bättre och bättre. Elbilar är ju ett tänkbart alternativ, och helt klart så är elbilar att miljövänligt alternativ, men man bör dock tänka på att de som levererar elektricitet också måste tänka miljövänligt när det kommer till utsläpp och annat.

Ett gemensamt miljötänk är ett måste för att vi ska komma någonstans i denna fråga. Det går inte att bara ena parten gör något utan alla måste göra något, även det lilla kan vara till stor hjälp, sopsortering, gemensam bilåkning till jobbet, släcka lampor som inte behöver lysa, ja listan kan göras lång. Och bilen behövs i vårt samhälle, det är helt klart, frågan är bara hur vi ska använda den och vad vi kan göra för att spara på miljön.